Home
 

 

In Limburg wordt op het gebied van geluid samengewerkt in het Platform Geluid Limburg. Het platform bestaat uit deelnemers van alle Limburgse gemeenten, de Provincie, Rijkswaterstaat, de Stichting Milieufederatie Limburg, de GGD’s en Prorail. De Provincie Limburg verzorgt het voorzitterschap.

De deelnemers van het Platform Geluid Limburg komen 2 maal per jaar bijeen. De opzet in inhoud van deze bijeenkomsten wordt voorbereid door de Regiegroep Geluid.

 

 img/1239baa32b2ee316f4969c352ad59bfeimage002.jpg

 

De regiegroep geluid heeft een beleidsvisie opgesteld: 'Focus en samenwerking in de aanpak van geluidhinder; beleidsvisie en gezamenlijk programma 2012-2015.

Deze beleidsvisie is op 17 april 2012 door Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg vastgesteld. In deze beleidsvisie zijn de onderwerpen aangeven waar de samenwerking zich het meest op richt:

  

In de bijeenkomsten van het Platform Geluid Limburg komen de genoemde geluid-onderwerpen aan bod, afhankelijk van de actualiteit van dat moment.

 

Met de beleidsvisie van 17 april 2012 is de voorgaande visie: ’Geluid verantwoord beleven’  2008-2012 komen te vervallen.